Ulkoasun Kuva

Elixair E400

Elixair E400

Elixair E400 SA5

Yhteenveto

Suomalaisvalmisteinen Elixair E400 ilmanpuhdistin kuuluu hintaluokkansa puolesta ilmanpuhdistimien premium-luokan alapäähän. Laitteen rakenne on vankka, viimeistely riittävää, mutta laitteen käyttöominaisuudet ovat kovin pelkistettyjä. Oikeastaan käyttöominaisuuksista varsinaisesti puhuminen on hieman harhaanjohtavaa, koska laitteessa on vain yksi kytkin, josta laitteen kaksi eri nopeutta voidaan valita. Vastaavasti laitteen käyttö on kuitenkin erittäin yksinkertaista ja kokonaisuus pelkistetyn toimiva.

Laitteen mitattu kokonaispuhdistusteho on varsin hyvä, mielestäni elektrostaattiseksi suodattimeksi jopa erittäin hyvä. Ilmanpuhdistimessa vaikuttaisi esiintyvän jonkin asteista ohivirtausta, mutta sen määrä jää epäselväksi. Laitteella vaikuttaa olevan taipumusta kerätä ilman epäpuhtauksia moottorin lapoihin sekä lapojen metalliseen suojaverkkoon. Epäselvää on, mikä osa tästä epäpuhtauksien kertymisestä laitteenrakenteisiin johtuu ohivirtauksesta ja mikä puolestaan mahdollisesta likaisen suodattimen käyttämisestä.

Ilmanpuhdistimen otsonintuotto on mitattu VTT:n toimesta, eikä näillä mittauksilla todettu otsonintuotto näyttäisi antavan terveysvaikutusten näkökulmasta aihetta huoleen. Elixairin tuottama melu on ilmanpuhdistimeksi varsin miellyttävää ja tasoltaan varsin alhaista. Laitteessa olevat pyörät helpottavat laitteen siirtelyä. Jatkuvassa käytössä laitteen kokonaiskustannukset vaikuttaisivat jäävän erittäin alhaisiksi. Suuremmalla nopeusasetuksella laitteen puhallustehoa voidaan pitää kohtuullisen hyvänä.

Ilmanpuhdistimen hinta-laatusuhdetta voidaan pitää kohtuullisena. Laite toki parantaa jatkuvasti asemiaan hinta-laatusuhteessa pidemmässä käytössä, koska yhtä alhaisiin käyttökustannuksiin tuskin kykenee yksikään vastaavan teholuokan ilmanpuhdistin.

HYVÄÄ

+ hyvä puhdistusteho

+ alhainen melutaso

+ erittäin alhaiset käyttökustannukset

+ helppokäyttöisyys

HUONOA

– kennon perusteellinen puhdistaminen työlästä

– ohivirtaus

– epäpuhtauksien kerääntyminen laitteen rakenteisiin

Sisällysluettelo

Valmistaja

Suomalainen Elixair ilmoittaa valmistaneensa ilmanpuhdistimia vuodesta 1976 alkaen. Elixairin ilmanpuhdistimet valmistetaan Suomessa ja Elixair on Suomessa varsin tunnettu ilmanpuhdistimiin liitetty tuotemerkki kuluttajien keskuudessa. Osaksi tämä johtunee siitä, että Elixairilla näyttää olevan varsin laaja jälleenmyyntiverkosto Suomessa.

Suomen ulkopuolella Elixair sen sijaan vaikuttaisi olevan melkeinpä täysin tuntematon. Yleisesti vaikuttaisi olevan suhteellisen harvinaista, että jonkin valmistajan suhteellisen suuret ilmanpuhdistinmarkkinat rajoittuvat Elixairin lailla vain kovin rajatulle alueelle. Useimmiten todella laadukkaat ilmanpuhdistimet vaikuttaisivat saavat maailman laajuista huomiota ja herättävän kysyntää eri maissa. Elixairin kohdalla on vaikea sanoa, miksei tuotemerkki ole kunnolla lyönyt itseään läpi Suomen ulkopuolella, mikäli laite todella on niin laadukas kuin valmistaja antaa ymmärtää.

Elixairin ilmanpuhdistimia on ollut mukana muutamassa Suomessa ilmanpuhdistimille teetetyssä testissä, joten Elixairin tuotteista on saatavilla ainakin jonkinlaista puolueetonta testaustietoa. Elixairin E400 ilmanpuhdistin on ainakin ollut mukana Helsingin Sanomien jo hieman vanhemmassa ilmanpuhdistinvertailussa sekä VTT:n TM Rakennusmaailmalle tekemässä ilmanpuhdistinvertailussa vuonna 2012. Jälkimmäisessä testissä mukana ollut Elixair E400 sijoittui arvostelun seitsemästä ilmanpuhdistimesta viimeiseksi, joskin Elixairin osalta on huomioitava, että Elixairia käytettiin vertailussa ainoastaan sen hiljaisemmalla nopeusasetuksella.

Elixairin ilmanpuhdistimissa on havaittavissa sellainen mielenkiintoinen piirre, että käytettyjä Elixairin ilmanpuhdistimia on aika-ajoin erittäin paljon myynnissä erilaisilla verkkosivustoilla. On vaikea varmuudella sanoa, mistä tämä johtuu. Asia on kuitenkin mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että tunnetusti todella laadukkaita ja hyviä ilmanpuhdistimia, kuten esimerkiksi IQAir-ilmanpuhdistimia, on vain todella harvoin myynnissä käytettynä, koska kuluttajat eivät halua luopua niistä edes vuosien käytön jälkeen. Mikäli haluaa ostaa itselleen Elixair ilmanpuhdistimen, on tällainen löydettävissä suhteellisen helposti käytettynä varsin kohtuulliseen hintaan.

Markkinointi

Niin monen ilmanpuhdistinvalmistajan tavoin myös Elixairin markkinointia voidaan perustellusti kritisoida.
Elixairin verkkosivujen etusivuilla todetaan Elixair-ilmanpuhdistimisa seuraavaa:

Elixair on sähköisesti suodattava ilmanpuhdistin, joka pystyy suodattamaan kaikkein pienimmätkin hiukkaset – myös ne, joita mekaanisilla puhdistimilla ei voi poistaa. Et voi tehdä ympäristöstäsi täysin puhdasta, mutta Elixairin avulla poistat jopa 99,8 % ilman epäpuhtauksista ja pienhiukkasista. Elixair on niin tehokas, että jo 15 minuutin käytön jälkeen sisäilma on selvästi puhtaampaa, raikkaampaa ja helpompaa hengittää.

Tässäkin arvostelussa on jälleen viitattava Kuluttajaviraston internetsivuilla yrityksille suunnattuun ohjeistukseen vertailevasta mainonnasta. Näillä sivuilla todetaan mm. seuraavaa:

Kun mainoksessa verrataan omaa tuotetta, hintoja tai muuta toimintaa kilpailijoihin, markkinoinnissa annettavien tietojen on oltava ehdottomasti totta. Vertailevaa on myös mainonta, jossa viitataan kilpailijoihin vain epäsuorasti – esimerkiksi silloin, kun mainostetun tuotteen materiaalia, ominaisuuksia tai käyttökelpoisuutta verrataan muihin markkinoilla oleviin vastaaviin tuotteisiin yleisellä tasolla, vertailukohdetta yksilöimättä. Näin ollen mm. superlatiiveja, kuten vaikkapa ”markkinoiden ympäristöystävällisin”, tulee käyttää harkiten ja vain silloin, kun asia todistettavasti on siten kuin mainoksessa väitetään.

Elixairin verkkosivuilla oleva tässä viitattu markkinointilausuma herättää monia kysymyksiä. Mitä ovat nämä pienimmät hiukkaset, joita mekaanisilla suodattimilla ei voida poistaa, mutta jotka Elixair väitetysti poistaa? Kun IQAir tutkitusti poistaa vähintään 99,50% 0,12 µm kokoisista hiukkasista, niin Elixairin ilmeisesti väitetään poistavan huoneilmasta myös tuon kokoluokan hiukkaset tehokkaammin? Minkä kokoisista hiukkasista Elixair poistaa 99,8 %, missä ajassa ja minkä kokoisessa tilassa tämä tapahtuu? Elixairin esittämät väitteet ovat käsitykseni mukaan sekä epätosia että myös kuluttajille täysin mitään sanomattomia.

Elixairin verkkosivuilla lisäksi todetaan:

Elixair E400 on Elixairin tunnetuin huoneilmapuhdistinmalli. Sen tunnettuus perustuu markkinoiden parhaaseen ilmanpuhdistuskykyyn, suomalaiseen kotiin soveltuvaan värivalikoimaan ja vankkaan rakenteeseen.

Teoriassa kiinnostaisi tietää, miten mitattuna Elixair E400 ilmanpuhdistimen ilmanpuhdistuskyky on markkinoiden paras? Asiaa voisi luonnollisesti tiedustella Elixairilta, koska ainakin Kuluttajaviraston edellä viitatun käsityksen perusteella Elixairin täytyy kyetä näyttämään tällainen väite toteen. Itse en vaivaudu asiaa tiedustelemaan, koska paikkansapitämättömien väitteiden esittämien ilmanpuhdistimien ominaisuuksista ja kyvystä on valitettavasti ilmanpuhdistimien markkinoinnissa arkipäivää. Toki sellaisen kuluttajan kannalta asia valitettava, joka kenties tekee valintapäätöksensä edes osaksi tuon mitä ilmeisimmin paikkansapitämättömän markkinointiväitteen perusteella.

Arvio laitteesta

Puhdistusteho

Elixairin E400 ilmanpuhdistimen kohdalla minulla ei ollut suuria odotuksia laitteen puhdistustehosta, koska laite oli sijoittunut viimeiselle sijalle VTT:n vuonna 2012 suorittamassa ilmanpuhdistinvertailussa. Vaikka Elixairia käytettiinkin tuossa viittaamassani testissä vain alhaisemmalla nopeusasetuksella, en tästä huolimatta odottanut kovin hyviä puhdistustuloksia. On pakko sanoa, että partikkelimittarilla mitatussa puhdistustehossa Elixair kuitenkin yllätti varsin positiivisesti.

Elixair E400:n tässä esittämäni partikkelimittarilla mitattu puhdistusteho 0,3 – 10 µm kokoisilla partikkeleilla perustuu 8 eri mittaustapahtuman tuloksista laskettuun keskiarvoon. Laite on mitattu juuri puhdistetuilla suodattimilla, joita on pesun jälkeen käytetty vain noin parin tunnin ajan. Mittalaitteena on käytetty ammattikäyttöön tarkoitettua Graywolf Handheld 3016 partikkelilaskuria.

Eri mittaustapahtumien laitteen puhdistustehosta antamien tulosten vaihteluväli oli Elixairilla kaikista koskaan mittaamistani ilmanpuhdistimista suurin, tässä tapauksessa enimmillään n. 7 – 10 % luokkaa. Uskon Elixair E400 ilmanpuhdistimen partikkelimittauksissa todetun suuren vaihteluvälin johtuvan yksinkertaisesti siitä, että Ilmanpuhdistimen varsinaisen elektronisen suodattimen keräyslevyjen väliset raot ovat varsin suuria, jonka vuoksi sähköisesti varattujen ilman epäpuhtauksien tarttuminen keräyslevyihin on enemmän kiinni sattumasta, kuin perinteisten mekaanisten suodattimien kohdalla.

Elixair E400 ilmanpuhdistimen kokonaispuhdistustehoksi osoittautui kaikkien mittausten keskiarvon perusteella 83,30%, joka on mielestäni todella kelpotulos pääpuhdistustekniikkana pelkkää elektrostaattista suodatinta käyttävältä ilmanpuhdistimelta. Kun katsoo Elixair E400 ilmanpuhdistimen ”harvan” elektrostaattisen suodattimen läpi, on Elixairin mittaustulosta vaikea käsittää.

Elektrostaattisen suodattimen käyttö näkyi kuitenkin mittaustuloksissa ainakin osaksi siten, että Elixair E400 päästi lävitseen kaikkien mitattujen partikkelikokojen (0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 ja 10.0) partikkeleita, aina 10 µm kokoon saakka. Tämä lienee yksi merkittävä ero, mikäli mittaustulosta vertaa tiivisrakenteiseen Hepa-suodatinta käyttävään ilmapuhdistimeen. Tosin, kuten jo Airstaticien arvosteluista on käynyt ilmi, myös suuri ilman ohivirtaus näkyy usein mittaustuloksissa siten, että laitteen läpi kulkevaan ilmaan jää lähes kaiken kokoisia hiukkasia. Myös Elixairin kohdalla tämä saattaa osaksi selittyä ilman ohivirtauksesta.
Ilmanpuhdistimen mittaustuloksissa esiintyi vaihtelua kahden eri nopeusasetuksen välillä.

  • Nopeusasetus 1 (n. 180 m3/h), kokonaispuhdistusteho 80,86 %
  • Nopeusasetus 2 (n. 360 m3/h), kokonaispuhdistusteho 85,75 %

Mielestäni Elixairin mittaustuloksiin perustuva kokonaispuhdistusteho on varsin hyvä. Elektrostaattiselle suodattimelle tulosta voidaan mielestäni jo pitää erittäin hyvänä.

Mittaustuloksissa on havaittavissa sellainen mielenkiintoinen seikka, että useiden partikkelimittausten keskiarvot antavat laitteen nopeammalle puhallusteholle lähes 5 % paremman kokonaispuhdistustehon. Tämä on mielenkiintoista, koska loogisesti ajateltuna ilman liikkuminen nopeammin elektronisen suodattimen läpi tulisi johtaa huonompaan puhdistustehoon, koska suodattimen sähkövaraus ehtii vähemmän aikaa vetää vastakkain varattuja hiukkasia puoleensa. Tiedusteltuani asiaa valmistajalta, sain vastauksen, että ilmanpuhdistimen suodattimen sähkövaraus on identtinen molemmilla nopeusasetuksilla. Valmistajan ilmoituksen mukaan myös hiukkasten erotteluasteen tulisi olla lähes identtinen molemmilla nopeusasetuksilla. Elixairin aiheuttaessa suurimman koskaan ilmanpuhdistimen partikkelimittauksissa saamani vaihteluvälin mittaustuloksissa, uskon tämän olevan seurausta elektrostaattisen suodattimen hieman epätasaisesta suodatustehosta. Uskon Elixairin todellisen kokonaispuhdistustehon olevan näin ollen jossakin eri nopeusasetuksilla saatujen mittaustulosten keskiarvojen välimaastossa, eli karkeasti ottaen noin 83 %:n tuntumassa.

Elixairin osalta on sitten jo vaikeampi arvioida, mikä on sen mahdollisen ohivirtauksen määrä ja mikä osa kokonaispuhdistustehosta johtuu elektrostaattisen suodattimen läpi päästämistä hiukkasista. Elixairin rungon sisäseinistä voi kuitenkin jo silmämääräisesti tarkastelemalla päätellä, että Elixairissa tapahtuu ainakin jonkin asteista suodattimen sivuilta tapahtuvaa ohivirtausta. Tämä on pääteltävissä, koska testaamani Elixairin rungon sisäseinässä oli selvästi havaittavissa muutama voimakkaasti tummunut kohta (blackwall-ilmiö), mikä viittaa sähköisesti varattujen ilman epäpuhtauksien kiertäneen sähkösuodattimen erityisesti näistä kohdista, joihin osa näistä varatuista epäpuhtauksista on samalla pysyvästi kiinnittynyt.

Elixair E400 ilmanpuhdistimen kokonaispuhdistustehon ollessa vielä 400 m3/h puhallusnopeudella vajaan 85 % luokkaa, voidaan laitteen puhdistustehoa pitää varsin hyvänä.

Suodattimien käyttöikä sekä käyttökustannukset

Elixair E400 ilmanpuhdistimessa on kolme eri suodatinta, esisuodatin, varsinainen elektrostaattinen suodatin sekä aktiivihiilisuodatin (ei pakollinen). Esisuodattimena toimii metallikehyksiin kiinnitetty suhteellisen tiheä nauhamaisista kuiduista koostuva verkko, joka voidaan pestä tai imuroida. Esisuodatin vaikuttaisi ainakin silmämääräisesti keräävän varsin tehokkaasti huoneilman suurempia hiukkasia, kuten esimerkiksi näkyvää pölyä, hiuksia ja eläinten karvoja.

Elektrostaattinen pääsuodatin on varsin vankkarakenteinen ja kookas. Tämä suodatin voidaan pestä sille erikseen myytävällä pesuaineella. Keräyslevyjen suuresta lukumäärästä sekä koosta johtuen, niiden yhteenlaskettu keräyspinta-ala vaikuttaisi kohtuullisen suurelta.

Elixair antaa itse hieman ristiriitaista tietoa elektrostaattisen kennon pestävyydestä astianpesukoneessa. Elixairin verkkosivujen etusivuilla todetaan, että kennon voi pestä astianpesukoneessa, mutta toisaalta Elixair E400 käyttöohjeessa todetaan, ettei kennoa suositella pestäväksi astianpesukoneessa. Lausumien ristiriitaisuus on kuluttajan näkökulmasta hieman hämmentävää. Kuluttajan kannalta olisi huomattavasti selvempää, mikäli kennon ilmoitettaisiin joko soveltuvan astianpesukoneessa pestäväksi tai sitten ei.

Kokeilin itse vasta tätä arvostelua tehdessäni ensi kertaa likaisen kennon pesua astianpesukoneessa. Omat havaintoni olivat, että astianpesukoneessa kenno tuli silmin havaittavasti selvästi tavallista kennonpuhdistusaineella tehtävää suihkutus- tai liotuspesua puhtaammaksi ja erityisesti syvältä tiiviiden keräyslevyjen välistä kenno näytti paljon tavallista puhtaammalta.
Varsinaisen elektrostaattisen suodattimen jälkeen laitteessa on mitoiltaan 30 x 37,5 cm valinnainen aktiivihiilisuodatin. Laitteessa käytetty aktiivihiilisuodatin on käytännössä kehikkoon metalliverkolla paikalleen kiinnitettyä aktiivihiilimattoa, jonka aktiivihiilen määrää ei ole ilmoitettu. Aktiivihiilisuodattimen hinta vaihtelee pääsääntöisesti n. 30 – 40 euron välillä. Aktiivihiilisuodattimen käyttöikä on täysin riippuvainen käyttökohteen huoneilman laadusta. Aktiivihiilisuodattimen ollessa kuitenkin vain suhteellisen pienen määrän aktiivihiiltä sisältävää ”aktiivihiilimattoa”, on realistinen suodattimen oletettu käyttöikä enimmilläänkin vain joitakin kuukausia. Varsinkin tällaisen vain ”vähän” aktiivihiiltä sisältävän aktiivihiilimaton kohdalla on kuluttajan entistä tärkeämpää varmistua siitä, että aktiivihiili on pakattu ilmatiiviisti, eikä jo valmiiksi kerännyt itseensä epäpuhtauksia varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

Elektrostaattisen kennon tyypillisen puhdistamisvälin todetaan laitteen käyttöohjeessa olevan kotiolosuhteissa noin kolme kuukautta, joskin puhdistamisvälin todetaan olevan riippuvainen huoneilman epäpuhtauksien määrästä. Itse olen todennut, että Elixairin kennon puhdistamisväli näyttäisi pidemmän ajan kuluessa lyhenevän varsin merkityksellisesti, vaikka laitteen käyttöolosuhteet pysyisivät samana. Vuosia Elixairia käytettäessä laitteen kenno saattaa joskus räsähdellä siinä tapahtuvien koronapurkausten vuoksi, vaikka kenno olisikin juuri pesty. Todettakoon näiden räsähtäviä ääniä aiheuttavien koronapurkausten esiintyvän yleensä vasta kennon ollessa likainen. Olen havainnut monen Elixairin käyttäjän todenneen erilaisilla keskustelufoorumeilla, että he ovat havainneet vastaavaa.

Itse olen havainnut, että viitatussa ongelmassa on mitä todennäköisimmin kyse siitä, että kenno vain on ajan kuluessa kerännyt itseensä lisääntyvässä määrin pinttyneitä epäpuhtauksia, joita pelkkä suihkutus- tai liotuspesu ei kykene irrottamaan. Asian voi havaita pesemällä vuosia käytössä olleen kennon huolellisesti ja pyyhkimällä kennoa pesun jälkeen puhtaalla liinalla, jolloin liinaan todennäköisesti jää vielä erittäin paljon tummaa likaa. Mikäli siis kennon pesuväli alkaa ajan kuluessa lyhentyä, on tämä merkki siitä, ettei kennolle suoritettu puhdistus ole ollut riittävää, vaan kennoon on jäänyt pinttynyttä likaa. Suorittamalla kennolle perusteellinen ja huolellinen puhdistus, voidaan kennon ajan saatossa lyhentynyttä puhdistusväliä pidentää merkittävästi. Olen itse havainnut lukuisten Eilxair ilmanpuhdistimien omistajien luopuneen vuosien saatossa ilmanpuhdistimen käytöstä ja ilmanpuhdistin on päätynyt nurkkaan tai varastoon. Monen käyttäjän kohdalla tähän näyttäisi olevan syynä juuri ajan kuluessa ilmennyt kennon puhdistustiheyden sekä kennon räsähtelyn lisääntyminen. Uskon suuressa osassa tapauksia tämän ongelman olevan korjattavissa pelkällä kennon huolellisella puhdistamisella.

Koska Elixair E400:n ainoa säännöllisesti vaihdettava suodatin on valinnainen aktiivihiilisuodatin, muiden suodattimien ollessa pestäviä, laitteen jatkuvat käyttökustannukset jäävät todella alhaisiksi. Henkilökohtaisesti uskon, että on todella vaikea löytää vastaavan teholuokan ilmanpuhdistinta, joka pääsisi käyttökustannusten alhaisuudessa edes lähelle Elixairin käyttökustannuksia.

Ominaisuudet, helppokäyttöisyys, melu sekä turvallisuus

Elixair E400 on perusilmanpuhdistin, ilman minkäänlaisia erikoisuuksia. Laitteessa on kaksi manuaalisesti asetettavaa nopeusasetusta, jotka on yhdistetty laitteen virtakytkimeen. Laitetta siis käytetään yhden ainoan kytkimen avulla. Sanoisin, ettei ilmanpuhdistimen käyttö voi tästä juurikaan yksinkertaistua. Laitteen käyttö on helppoa, toiminnot pelkistettyjä, mutta kokonaisuus on mielestäni varsin toimiva.

Laitteen puhdistaminen on helppoa, tosin edellisessä kappaleessa esitetyin pienin varauksin. Tarkoitan tällä, että elektrostaattisen suodattimen säännöllinen peseminen on varsin helppoa, mutta ajan kuluessa suodattimeen varsin tiukasti kiinnittyvää pinttyvää likaa on suhteellisen vaikea saada puhdistettua suurikokoisten keräyslevyjen ollessa suhteellisen lähekkäin toisiinsa nähden. Pidempiaikaisessa laitteen käytössä kannattaa siten varautua aika-ajoin suorittamaan aikaa enemmän vievä kennon perusteellinen puhdistaminen.

Koska elektrostaattisen suodattimen kyky kerätä itseensä hiukkasia heikkenee sen likaantuessa, olisi huoneilman puhtauden säilymisen näkökulmasta järkevää puhdistaa suodatin suhteellisen usein. Tällä voidaan vähentää hiukkasten kerääntymistä ja kiinnittymistä laitteen moottorinlapoihin sekä moottorinlapoja ulkopuolelta suojaavaan tiheään teräsverkkoon, joista ne kenties pääsevät aika ajoin vapautumaan takaisin huoneilmaan. Itse olen havainnut, että laitteella on taipumusta kerätä ilman epäpuhtauksia moottorin lapoihin sekä lapojen suojaverkkoon, joista näitä epäpuhtauksia on vieläpä suhteellisen hankala poistaa.

Laitteen ilmoitettu melutaso on pienemmällä nopeusasetuksella 33db, eli varsin hiljainen. Suuremmalla nopeusasetuksella laitteen melutasoksi on ilmoitettu 46db. Kummankaan nopeusasetuksen melutasosta ilmoitettua arvoa ei mielestäni ole syytä epäillä virheelliseksi. Laitteen alhaisemmalla nopeusasetuksella laite tuottaa varsin vähän minkäänlaista ääntä. Ääntä voisi kuvailla tasaiseksi ja suhteellisen matalaksi huminaksi ilman, että ääni kuulostaisi laitteen moottorin tuottamalta. Suuremmallakin nopeusasetuksella laitteen tuottama ääni on edelleen suhteellisen matalaa ja tasaista huminaa. Mielestäni laitteen ääni ei ole häiritsevän kova edes suuremmalla nopeusasetuksella laitetta kotitaloudessa käytettäessä. Sen sijaan makuuhuoneessa yöaikaan käytettäväksi laitteen suurempi nopeusasetus tuottaa mielestäni liikaa melua. Mielestäni Elixairin tuottama melu on ilmanpuhdistimeksi varsin miellyttävää ja tasoltaan varsin alhaista.

Eräs Elixairin kohdalla keskustelua ja huolestuneisuutta herättänyt piirre näyttäisi olevan laitteen otsonintuotto. Koska Elixairissa tapahtuu jatkuvasti ionisaatiota ja elektrostaattisessa kennossa ajoittaisia koronapurkauksia, laite tuottaa sivuaineena otsonia. Laitteen tuottama otsonin määrä vaikuttaisi kuitenkin olevan varsin maltillista, ellei jopa suorastaan vähäistä. Laitteen otsonintuotto mitattiin VTT:n vuonna 2012 suorittamassa ilmanpuhdistinvertailussa, jossa Elixair E400 oli yhtenä ilmanpuhdistimena mukana. Elixair E400 tuotti VTT:n mittauksen mukaan otsonia 2,1ppb (miljardisosaa). Suomessa Työterveyslaitoksen työperäiselle otsonialtistukselle määritelty raja-arvo kahdeksan tunnin altistusjaksoa kohden on 0,05ppm (0,05 miljoonasosaa, parts per million), eli siis 50ppb. Näin ollen Elixairin voidaan katsoa mittausten perusteella tuottavan otsonia vain 4,2 % työperäisen kahdeksan tunnin altistusjakson raja-arvosta. Todettakoon vertailun vuoksi, että Suomessa esimerkiksi ulkoilman varsin tavallisena maanpinnan otsonipitoisuutena voidaan pitää 20 – 30 ppb arvoja. Itse pidän VTT:n tavoin Elixairin tuottamaa otsonin määrää potentiaalisten terveyshaittojen näkökulmasta merkityksettömänä.

Elixair E400-ilmanpuhdistimessa on mielestäni kovin pelkistetyt, joskin yksinkertaisuudessaan varsin toimivat käyttöominaisuudet. Laitteen puhdistaminen on pääosin erittäin helppoa, mutta puhdistaminen kannattaa tehdä suhteellisen usein. Laite tuottaa otsonia, mutta sen tuottaman otsonin vähäisen määrän vuoksi sen haitalliset terveysvaikutukset eivät liene kovin todennäköisiä. Laitteen melutaso on varsin alhainen sekä miellyttävä. Laitteen puhallusteho on kohtuullisen hyvä.

Elixairinkin tapauksessa valmistajan ilmoittama enimmäistilasuositus on mielestäni ylimitoitettu. Mielestäni laitetta voidaan nopeammalla teholla käyttää enimmillään noin 30 neliömetrin kokoisessa huoneessa, mikäli laitteella halutaan taata riittävä sekä jatkuva vaikutus huoneilman puhtauteen. Tuossa 30 m2 tilassa laite kykenisi ainakin teoriassa kierrättämään tilan huoneilman lävitseen reilut 5 kertaa tunnissa.

Rakenne ja yleinen laatuvaikutelma

Laitteesta saatava yleinen laatuvaikutelma on hyvä. Laite on suhteellisen raskastekoinen, painava ja vankan oloinen. Laitteen alla olevat pyörät kuitenkin helpottavat laitteen siirtelyä.

Laite on suhteellisen yksinkertaisesti toteutettu ja pelkistetty, mutta kuitenkin riittävän viimeistelty. Jotenkin pelkistetty kokonaisuus on Elixairin kohdalla mielestäni ihan toimiva.

Laitteessa vaikuttaa tapahtuvan jonkin asteista ohivirtausta, mikä oli havaittavissa laitteen rungon sisäseinillä blackwall-ilmiön aiheuttamina likajääminä tietyissä kohdissa elektrostaattisen suodattimen reunoilla. Ohivirtauksen määrä ei kuitenkaan liene kohtuuttoman suuri, ottaen huomioon varsin vakuuttavat mittaustulokset laitteen kokonaispuhdistustehosta.

Hinta-laatusuhde

Uuden Elixair E400 ilmanpuhdistimen hinta näyttäisi alimmillaan olevan noin 700 euron luokkaa.

Ilmanpuhdistimen pääpuhdistustekniikka on elektrostaattinen suodatus. Elixair E400:n mitattu kokonaispuhdistusteho on varsin hyvä ja ainakin itselleni jopa hienoinen positiivinen yllätys. Laitteen aktiivihiilisuodattimen ollessa ilmanpuhdistimen ainoa vaihdettava suodatin, on vastaavassa teholuokassa vaikea kilpailla Elixairin kanssa käyttökustannusten alhaisuudessa.

Elixair E400 ilmanpuhdistimesta löytyy ainoastaan varsin pelkistetyt käyttöominaisuudet. Laitteen käyttö on kuitenkin todella helppoa ja kokonaisuus kaikessa yksinkertaisuudessaan varsin toimivaa.

Elixairin tuottama melu on ilmanpuhdistimeksi varsin miellyttävää ja tasoltaan kohtuullisen alhaista. Laitteella vaikuttaa olevan taipumusta kerätä ilman epäpuhtauksia moottorin lapoihin sekä lapojen metalliseen suojaverkkoon. Epäselvää on, mikä osa tästä epäpuhtauksien kertymisestä laitteen rakenteisiin johtuu ohivirtauksesta ja mikä puolestaan mahdollisesta likaisen suodattimen käyttämisestä.

Laitteen mittauksella todettu otsonintuotto on vähäistä, eikä siten vielä oletettavasti aiheuta terveysvaikutuksia.

Ottaen huomioon ilmanpuhdistimen hinta ja ominaisuudet kokonaisuudessaan, pidän laitteen hinta-laatusuhdetta kohtuullisena. Pidemmässä käytössä laite tosin jatkuvasti parantaa hinta-laatusuhdetta suhteessa moniin muihin ilmanpuhdistimiin. Laitteen kokonaispuhdistusteho on kohtuullisen hyvä jopa laitteen hinta huomioiden, mutta hintaansa nähden laitteen toiminnot ovat kovin pelkistettyjä.

Kuluttajan on mahdollista saada rahalleen parempaa vastinetta hankkimalla käytetty Elixair E400 ilmanpuhdistin, joita vaikuttaisi olevan kohtuullisen paljon myytävinä. Tuolloin tosin edessä on todennäköisesti perusteellinen kennon puhdistaminen.

Mikäli taloudessa lojuu käyttämätömänä Elixair E400 ilmanpuhdistin, niin ei muuta kuin suorittamaan kennon perusteellinen puhdistaminen ja laite käyttöön.